Main Page

Welcome to Department of Chemistry Web Site of Hacettepe University...

Main purpose of the Department of Chemistry is to educate its visionary young students for them to achieve breakthroughs on an international scale with the power of internationally known visionary and awarded scientists, nationally and internationally funded projects, research laboratories which are limited in number in Turkey as well as in Europe.

Please click here to download our department introduction brochure.

2015-2016 Bahar Dönemi Genel Sınav Programları - Güncellendi

Bahar Dönemi Genel Sınav Programlarına ilgili bağlantılardan erişilebilir.

Bölüm Genel Sınav Programı (Güncellendi: 16.05.2016)

Servis Genel Sınav Programı (Güncellendi: 16.05.2016)

FİZ 114-04 F1 Listesi

Fiz 114 dersine ait F1 listesine ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Fiz 114 - 04 - F1

KİM 154 Genel Kimya II

  KİM 154 Genel Kimya II ara sınav mazeretleri 10/ Mayıs/2016 Salı günü  dersin yapıldığı dersliklerde yapılacaktır.

Genel Kimya Lab Telafisi

Genel Kimya  Labrotavarı dersinin mazeret sınavları 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 13:00 da H dersliğinde yapılacaktır.

Seminer Duyurusu

 Yüksek Lisans-Doktora seminerleri 2-3 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Telafi sınavları

 KİM 216 Anorganik Kimya II

KİM 404 Endüstriyel Kimya
KİM 406 Endüstriyel Kimya Lab.

derslerinin ara sınav mazeretleri 17 Mayıs 2016 Salı günü 13:00-15:00 saatleri arasında H dersliğinde yapılacaktır

Poster Sunumları

 Bitirme ödevleri poster sunumları 12-13 Mayıs 2016 tarihleri arasında yapılacaktır

KİM 466 Polimer Sınavı

 KİM 466-1,2 Polimer II dersinin 2. ara sınavı 5 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 15:00-16:50 saatleri arasında I ve H dersliklerinde yapılacaktır 

TKD 104 Telafisi

 TKD 104 Türk Dili II ara sınav mazereti 28 Nisan 2016 14:00-15:00 saatleri arasında tömer dersliklerinde yapılacak

BEB 650 Telafisi

 BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Kullanımı dersinin mazeret sınavı 03/ Mayıs / 2016 Salı günü 17:00-18:00 saatleri arasında Bilişim Enstitüsünde yapılacaktır.

KİM 216 Ders Telafisi
FİZ 114 Fizik II

 FİZ 114 Fizik II ara sınav mazereti 12 Mayıs Perşembe günü 13:00-15:00 saatleri arasında yapılacaktır

FİZ114 Fizik II Dersi Sınav Sonuçları

Sınav sonuçlarına ilgili bağlantıdan erişilebilir.

FİZ 144 Fizik II Sınav Sonuçları

Genel Kimya Laboratuvarı Dersi Duyuruları

KİM120 ve KİM124 derslerine ait duyurulara ilgili bağlantılardan erişilebilir.

KİM 120 Hakkında

KİM 124 Hakkında

BEB 650 ARA SINAVI

BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim dersi ara sınavı 19 Nisan 2016  Tarihi 18:00-19:00 saatleri arasında Bölümümüz F ve ÖGD dersliklerinde yapılacaktır.

2015-2016 Bahar Dönemi Sınav Programları - Güncellendi

Bahar Dönemi'ne ait Bölüm ve Servis Sınav Programlarına ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Bölüm Sınav Programı

Servis Sınav Programı

2015-2016 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları - Güncellendi

Bahar dönemi tek ders sınavlarına ait bilgilere ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Bölüm ve Servis Tek Ders Sınavları Programı (Güncellendi: 9 Şubat 2016)

Bahar Dönemi Ders Programları

2015-2016 Bahar Dönemi bölüm ve servis ders programlarına ilgili bağlantılardan erişilebilir.

Bölüm Ders Programı

Bölüm Haftalık Program

Servis Ders Programı

2015-2016 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programları

Bölüm ve servis derslerine ait bütünleme programlarına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.

Bölüm Dersleri Bütünleme Sınav Programı Güncellendi: 20 Ocak 2016

Servis Dersleri Bütünleme Sınav Programı Güncellendi: 21 Ocak 2016

FİZ113 03-04 Derslerinden F1 Alanların Listeleri

Listeler şubelerine göre aşağıda belirtilmişlerdir.

FİZ113-03

FİZ113-04

2015-2016 Güz Dönemi Genel Sınav Programları - Güncellendi

2015-2016 Güz Dönemi'ne ait Genel Sınav Programları'na ilgili bağlantılardan erişilebilir.

Bölüm Genel Sınav Programı Güncellendi: 15 Aralık 2015

Servis Genel Sınav Programı Güncellendi: 17 Aralık 2015

Değişiklik

 KİM 222-01 Kimyada Matematiksel İşlemler dersi final sınavı 29 Aralık 2015 Tarihinde 13:00-14:50 saatleri arasında yapılacaktır.

Kimya Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavları Hakkında

Kimya Bolumu Yuksek Lisans ve Doktora giris sinavlari 19 Ocak 2016 Sali gunu saat 10:00 da bolum baskanliginda yapilacaktir.

2015-2016 Güz Dönemi Sınav Programı - Güncellendi

Güz Dönemi'ne ait ara sınav programına ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Güz Dönemi Ara Sınav Programı (Güncellendi: 5 Ekim)

Güz Dönemi Servis  Ara Sınav Programı

KİM 323 ENSTRÜMANTAL ANALİZ II
KİM 358 Organik Kimya II
TEV BURSU

 www.tev.org.tr adresinden 30 Eylül 2015 tarihine kadar evrakları dolduran maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı adayların evraklarını bölüme teslim son tarihi 08/10/2015 tir.

DERS KOTALARI
Analitik Kimya Laboratuvarı I - Malzeme Listesi

KİM 259-1,2,3,4 Analitik Kimya Lab. I dersini kodlayan öğrencilerin dikkatine!

28 Eylül 2015 Pazartesi itibariyle laboratuvarda deneylere başlanacağı için dersi alan öğrencilerin laboratuvar gün ve saatinde gerekli malzemelerle beraber laboratuvarda hazır olmaları ve nitel analiz föyünden sayfa 35'e kadar çalışmaları gerekmektedir.

Malzeme Listesi

Tek Ders Sınavları
2015-2016 Güz Dönemi Ders Programları - Güncellendi

2015-2016 Güz Dönemi'ne ait ders listesi ve haftalık ders programına ilgili bağlantılardan erişilebilir.

Bölüm ve Servis Ders Programları (Güncellendi: 3 Eylül 2015)

Haftalık Ders Programı (Güncellendi: 3 Eylül 2015)

 

Sınav Saati Değişikliği

Ali Güner tarafından verilen KİM 154-1 Genel Kimya II dersinin sınavı saati 13.30-15.20'den 15.00-16.50'ye alınmıştır.

FEDEK DUYURUSU

 Kimya Lisans Programı, FEDEK tarafından ilk kez yapılan değerlendirme sonucunda 25 Temmuz 2015 tarihinden itibaren 5 yıl süre ile akredite edilmiştir.

 

FEDEK: FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

FEDEK, FEF programlarının akreditasyonu konusunda Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ulusal bir kalite güvence kuruluşu olarak tanınmaktadır.

 

Yaz Dönemi Bölüm ve Servis Final Programları

Bölüm ve Servis dersleri için final programlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Yaz Dönemi Final Programları

Mezun Bilgi Sistemi

Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Mezun Bilgi Sistemi'ne ilgili bağlantı üzerinden erişebilirsiniz...

mbs.fenfakultesi.hacettepe.edu.tr

 

Yaz Dönemi Bölüm ve Servis Sınav Programları

2014-2015 Yaz Dönemi'ne ait Bölüm ve Servis sınav programlarına aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Bölüm ve Servis Sınav Programları

Tek Ders Sınavları

Tek sınavlarına ait programa ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Tek Ders Sınavları - Güncellendi

Yüksek Lisans ve Doktora Giriş Sınavları
BEB 650
2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Genel Sınavlarında Yapılan Değişiklikler Hakkında

Üniversite Yönetim Kurulumuzun ilgili bağlantıdan erişilebilen kararıdır.


Yükseköğretim Kurulu’nun 29/05/2015 tarih ve 29032 sayılı yazısı gereğince toplanan Üniversite Yönetim Kurulumuz uygulama ile ilgili olarak aşağıdaki kararları almıştır.

2014-2015 öğretim yılı Bahar dönemi genel sınavlarında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 

 1. Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfı dışında kalan tüm birimlerde son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olan sınavlar, daha önce ilan edilen takvime uygun olarak yapılacaktır.
   
 2. Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri 2014-2015 yılı Akademik takvimlerinde 5-9 Haziran 2015 tarihlerine rastlayan ders ve sınavlar 10 Haziran 2015 tarihinden sonra yapılacak olup ders ve sınav tarihleri ilgili fakülteler tarafından ilan edilecektir.
   
 3. Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programı Yeterlik Sınavları 10-11 Haziran 2015 tarihlerinde yapılacak olup 9 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan yeterlik sınavı 11 Haziran 2015 tarihine ertelenmiştir.
   
 4. Son sınav tarihi 5 Haziran 2015 olup bu tarihte Ankara ili dışındaki oy kullanımı nedeniyle sınava katılamayacak öğrenciler için 10 Haziran 2015 tarihinde telafi sınavı yapılacaktır. Bu durumdaki öğrencilerin oy kullanacakları yeri gösteren seçmen bilgi belgesi ile dersi veren bölüm başkanlığına (Eczacılık ve Hukuk Fakültelerinde Dekanlıklara) 4 Haziran 2015 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.

Duyurulur.

Bahar Dönemi Final ve Bütünleme Sınav Programları

2014-2015 Bahar Dönemi Final ve Bütünleme sınavlarına ait programlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

Bölüm Final Programı

Servis Final Programı

-

Bölüm Bütünleme Programı

Servis Bütünleme Programı

 

Sınav Dersliği Değişikliği

14 Mayıs'ta yapılacak olan Polimer vizesinin derslikleri I,H,M'den I,H,O'ya alınmıştır.

Bahar Dönemi Ara Sınav Programları - Güncellendi

2014-2015 yılı Bahar Dönemi bölüm ve servis ara sınav programlarına ilgili bağlantıdan erişilebilir.

Bahar Dönemi Bölüm Ara Sınav Programı
Güncellendi: 6 Nisan 2015
KİM 400 ve KİM 416 sınavlarının sınav saatleri değiştirilmiştir.

Bahar Dönemi Servis Ara Sınav Programı
Güncellendi: 26 Mart 2015

 

Spor Şenliği Duyurusu

Sevgili Öğrencilerimiz;

Bu yıl 35 incisi yapılacak olan "Üniversitemiz Spor Şenliği" kapsamında oluşturulacak branşlardaki takımlarımızda yer almak istiyorsanız, ekte bilgileri bulunan bölüm sorumlularıyla irtibata geçmeniz gerekmektedir.

Duyurulur...

Bölüm Sorumluları Bilgileri

Fen Fakültesi Dekanlığı

Basketbol Takımı Antrenman Duyurusu

Bu yıl 35 incisi yapılacak olan "Üniversitemiz Spor Şenliği" kapsamında; Basketbol Takımı koçunun antrenman duyurusu için tıklayınız.

Fen Fakültesi Dekanlığı

Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları

Tek sınavlarına ait programa aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları

Bahar Dönemi Ders Listesi ve Haftalık Ders Programı

2014-2015 Bahar Dönemi'ne ait ders listeleri ile haftalık ders programına aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir...

Bahar Dönemi Bölüm ve Servis Ders Listeleri Güncellendi: 9 Şubat 2015

Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı Güncellendi: 9 Şubat 2015

2014-2015 Güz Dönemi Bütünleme Sınav Programı

Güz Dönemi bütünleme sınav programlarına aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişilebilir.

Bölüm Bütünleme Sınav Programı Güncellendi: 16 Ocak 2015

Servis Bütünleme Sınav Programı Güncellendi: 16 Ocak 2015

ÖNEMLİ

KİM 358 kodlu Organik Kimya II dersinin Bütünleme sınavı 26 Ocak Pazartesi günü saat 15:00 da N dersliğinde yapılacaktır.

2014-2015 Güz Dönemi Genel Sınav Programları

Güz Dönemi genel sınav programlarına ait belgelere aşağıdaki bağlantılar üzerinden erişilebilir.

Bölüm Genel Sınav Programı

Servis Genel Sınav Programı

KIM 358-01 dersinin finali 13 Ocak Salı saat 13:00-14:50 arasında N dersliğinde yapılacaktır

ING Kodlu Dersler Hakkında

İNG kodlu derslerin sınav takvimi ile olası güncellemelerini YDYO web sayfasından takip ediniz.

2014-2015 Güz Dönemi Ara Sınav Programı

Güz Dönemi ara sınav programına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişilebilir.

Bölüm Ara Sınav Programı

Anorganik Kimya Laboratuvarı Hakkında

Anorganik Kimya Laboratuvarı'na ait deneylerde kullanılan kimyasalların güvenlik (MSDS) notlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

MSDS Anorganik Lab

Tek Ders Sınavları
Bologna Ders Kataloğu Hakkında

Ders kataloğu hakkında ayrıntılı bilgilere, aşağıdaki taranmış dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Kapak

İç Sayfalar

Güz Dönemi Ders Listeleri ve Haftalık Ders Programı
Sınavlar Hakkında

KİM 329 kodlu Fizikokimya I dersinin Genel Sınavı Yıldız Amfi  M4 ve M6 dersliklerinde yapılacaktır.

2013-2014 Yaz Dönemi Genel Sınav Programı (Kesin)
2013-2014 Yaz Dönemi Ara Sınav Tarihleri
2013-2014 Yaz Dönemi Ders Programları

Güncelleme - 1 Temmuz 2014: Derslikler eklenmiştir.

Yaz Dönemi Bölüm ve Servis Ders Programları

2013-2014 Bahar Dönemi Bütünleme Sınav Takvimi
Bütünleme Sınavları Hakkında

BEB 650 dersinin bütünleme sınavı - 18.6.2014 tarihinde Saat 18:00'da F dersliğinde yapılacaktır.

KİM 413 kodlu Organik Kimya III dersinin bütünleme sınavı 17.06.2014 Salı günü 13:00-14:50 saatleri arasında C dersliğinde yapılacaktır.

KİM 483 kodlu Fzikokimya III dersinin bütünleme sınavı 20.06.2014 Cuma günü saat 13:00-14:50 arasında ders sorumlusunun odasında yapılacaktır.

KİM 406-1,2 kodlu Endüstriyel Kimya Lab. dersinin bütünleme sınavı aynı tarih ve saatte H dersliğinde yapılacaktır.

Final Sınav Tarihi Değişiklikleri

KİM 222 kodlu Kimyada Matematiksel İşlemler dersinin Final sınavı 26 Mayıs 2014 saat: 10.00-12.00 saatleri arasında olacaktır.

KİM 483 kodlu Fizikokimya III dersinin genel sınavı 6 Haziran 2014 Cuma günü saat 13:00-14:50 arasında I dersliğinde olacaktır.

KİM 413 kodlu Organik Kimya III dersinin genel sınavı 5 Haziran 2014 Perşembe saat 11:00-12:50 arasında H dersliğinde olacaktır.

BEB 650 kodlu dersin genel sınavı 3 Haziran 2014 günü saat 18:00'de ÖGD ve F dersliklerinde olacaktır.

KİM 323 kodlu Enstrümental Analiz II dersinin genel sınavı 2 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 13:00-14:50 arasında ders sorumlusunun odasında yapılacaktır.

Bahar Dönemi Final Programı - Kesin

Final Programı - Kesin

ING kodlu derslerin sınav programını ve olası güncellemelerini YDYO web sayfasından takip ediniz

Sınav Tarihi Değişiklikleri

KİM 483-01 kodlu Fizikokimya III dersinin 1. arasınav tarihi 16 Nisan 2014 9.00-11.00 saatleri arasında E dersliğinde yapılacaktır. 

Bahar Dönemi Sınav Çizelgeleri

Bölüm ve servis derslerine ait sınav çizelgelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

ING kodlu derslerin sınav takvimi ile olası değişiklik ve güncellemeleri YDYO web sayfasından takip ediniz.

Sınavlarınızda başarılar dileriz.

Bölüm Sınav Çizelgesi

Servis Sınav Çizelgesi

Derslik Değişiklikleri

2013-2014 Bahar Dönemi Dersleri Programları

Bahar Dönemi Bölüm ve Servis Ders Listesi - 14 Şubat 2014

Bahar Dönemi Haftalık Ders Programı - 14 Şubat 2014

Yeni Bologna programındaki derslerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için buraya tıklayınız.

Bahar Dönemi Tek Ders Sınavları
Organik Kimya Lab. Dersi Hakkında Duyuru

Ders sorumlularının isteği doğrultusunda, daha önce hiç Organik Kimya dersi almamış öğrencilerin Organik Kimya Lab dersini kodlamamaları gerekmektedir. Duyurulur.

Bahar Dönemi Seçmeli Dersleri Hakkında

Öğrenciler aşağıdaki durumlara dikkat etmelidirler.

 • Listelerdeki seçmeli derslerin hepsi dönem içinde açılmayabilir.
 • Derslerin açılmama olasılığına karşı öğrencilerin mutlaka dersi veren hocalarla görüşmesi gerekmektedir.
 • Teknik olmayan seçmeli derslerin kotaları diğer seçmeli derslere göre daha hızlı dolmaktadır.
 • Seçmeli derslere kayıt yapılırken teknik olmayan seçmeli derslere öncelik tanınması faydalı olacaktır.
BEB 650 Dersi Hakkında Önemli Duyuru

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın yaptığı duyuru 7 Şubat 2014 itibariyle aşağıdaki gibidir.

(ÖİDB tarafından değişilik yapılması olasılığına karşı lütfen bağlantıyı kontrol etmeyi unutmayınız.)

BEB 650 Temel Bilgi ve iletişim Teknolojileri Kullanımı dersi muafiyet sınavı (04/02/2014)

Hacettepe Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nün BEB 650 dersi ile ilgili duyurusu aşağıdadır.

"Enstitümüz tarafından 2013-2014 Güz döneminde aşağıda adları bulunan fakültelerin öğrencilerine verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet Sınavı 19 Şubat 2014 günü 18:00-19:00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınava girecek öğrenciler belirtilen tarih ve saatte kendi fakülte ve bölümlerindeki dersliklerde sınava gireceklerdir".

    FAKÜLTELER:

        Edebiyat Fakültesi
        Fen Fakültesi
        Güzel Sanatlar Fakültesi
        Hukuk Fakültesi
        Hemşirelik Fakültesi
        Spor Bilimleri Fakültesi
        Sağlık Bilimleri Fakültesi

    Hacettepe Üniversitesi
    Bilişim Enstitüsü

ÇOK ÖNEMLİ DUYURU - Güncellendi

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN BOLOGNA DERS PROGRAMLARI UYGULANACAKTIR. LÜTFEN KAYITLARLA VE  PROGRAMLARLA İLGİLİ TÜM DUYURULARA WEB SAYFAMIZDAN ULAŞINIZ. KATALOG GÜNCELLEMELERİ DEVAM ETMEKTEDİR. EN SON GÜNCELLEMELERİ YİNE WEB SAYFAMIZDAN TAKİP EDİNİZ.

BOLOGNA DERS PROGRAMINA İLİŞKİN UYGULAMALAR İÇİN WEB SAYFAMIZI TAKİP EDİNİZ.1.SINIFA yeni kayıt yaptıran (2013 yılı kayıtlı) öğrencilerimiz BOLOGNA ders programlarını aynen uygulayacaktır. 2., 3. ve 4.SINIFA kayıtlı öğrencilerimiz BOLOGNA ders programına intibak sürecinde AKADEMİK DANIŞMANLARından bilgi edinebilir.

SEÇMELİ DERSler için üniversitemiz geneline açılan SEC kodlu dersler ile diğer bölümlerin açtığı derslerden almak mümkündür.

BOLOGNA ders programı uygulama esasları için ekteki PDF dosyasına bakınız.

BİR DERSİ ilk defa alacak olan öğrencilerin  ders kayıtlarında sorun yaşamamaları için ÖNKOŞULLU dersler tablosunu dikkate almaları gerekmektedir.

İlk defa alınan derslere devam zorunluluğu bulunduğundan farklı iki yılın aynı döneminde alınan iki ders saatinin çakışması durumunda ögrenci, çakışan iki dersten ancak bir tanesini seçebilir (kaldıysa öncelikle kaldığı dersi, her ikisini de ilk defa alıyorsa o zaman öncelikli dönemin dersini almalıdır).

Kayıtlarınız esnasında almanız gereken dersleri dikkatlice gözden geçirerek tekrar tekrar inceleyiniz, DANIŞMAN onayından sonra değişiklik yapılmayacaktır. 


YENİ KAYIT YAPTIRAN öğrencilerimiz, AKADEMİK DANIŞMANLARINI Kimya Bölümü Öğrenci İşleri Sekreteri Sayın Cihangir KOÇAK’tan öğreneceklerdir.

YENİ KAYIT YAPTIRAN öğrencilerimizin, bütün iletişim bilgilerini AKADEMİK DANIŞMANLARINA vermesi gerekmektedir.

Önkoşul ve Eşdeğerlikler Tablosu - Güncellendi: 25 Eylül 2013

Bologna Lisans Ders Programı - Güncellendi: 25 Eylül 2013

Bologna Süreci Senato Kararı

ING 237 ve ING 238 Dersleri Hakkında Önemli Duyuru

1 Ekim 2013 itibariyle güncellenen açıklama.

2013-2014 Eğitim-Öğretim döneminden itibaren Bologna programı uygulandığından ve Ortak zorunlu olan ING 237 İngilizce III ve ING 238 İngilizce IV dersleri Bologna programından kaldırılmıştır. Bu dersleri 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı öncesi üzerine alıp kalan öğrenciler ile yine aynı dönem bu iki ingilizce dersi üzerine hiç almayan öğrencilerin programlarında zorunlu ders kredilerinde oluşan 6 kredilik boşluk, Seçmeli derslerle doldurulmalıdır. 2013 öncesi Kimya Bölümü’ne kayıtlı öğrencilerden bu dersi alıp geçenler, Ortak zorunlu İngilizce III ve İngilizce IV derslerini tamamlamış olurlar. 2013 yılı öncesi girişliler için (2007-2012) mezuniyet kredisi 144 esas alınacaktır (BEB 650 zorunlu dersi alanlar için 145 mezuniyet kredisi).


Hacettepe University Chemistry Department
06800 Beytepe Ankara, TURKEY