Contact
Adres Telefon ve Faks
Hacettepe Üniversitesi
Kimya Bölümü
06800
Beytepe / Ankara / TÜRKİYE
+90-312-297-7940
+90-312-299-2163 (Faks)
chemmaster@hacettepe.edu.tr

 

Nuray İlgin Bölüm Başkanlığı Sekreterliği 297 7940
297 7941
299 2163 (Faks)
Şöhret Aslan Lisansüstü Öğrenci Sorumlusu 297 7948
Cihangir Koçak Lisans Öğrenci Sorumlusu 297 7947
Yeter Selçuk Ders Programları Görevlisi 297 6743
     
     
Ceylan Kılınç Fotokopi  
Alim Öncül Yardımcı Hizmetli  
Şerife Gülbitti Yardımcı Hizmetli  
Bayram Ünlü Yardımcı Hizmetli  
Çelebi Demiryürek Yardımcı Hizmetli  

Hacettepe University Chemistry Department
06800 Beytepe Ankara, TURKEY