GZFT Analizi

Kimya Bölümü GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER

ZAYIF YÖNLER

 • Ulusal ve uluslar arası yayınlar
 • Yürütülen projeler
 • Güçlü öğretim elemanı kadrosu
 • Yurtdışındaki üniversitelerle iletişimin istenilen düzeyde olması Üniversitemiz içinde, diğer bölümlere lisans düzeyinde verilen destek
 • Hacettepe Üniversitesinin ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olması
 • Merkezi, araştırma ve öğrenci laboratuarı altyapısı ve donanımına sahip olması
 • Üniversiteye girişte Türkçe eğitim yapan bölümler arasında üst sıralarda olması
 • Üniversite içi ve dışı diğer birimlerle iyi ilişkilerde olması
 • Öğrenci alım kontenjanının fazla olması nedeniyle derslik, laboratuvar ve araştırma görevlisi sayısının yetersiz kalması
 • Mezunlarla iletişimin istenilen düzeyde olmaması
 • Laboratuvar akreditasyonlarının yapılmaması
 • Bölüme ayrılan bütçenin, bölümün ihtiyaçlarına yetersiz kalması
 • Hizmet içi eğitim eksikliği
 • Mezuniyet sonrası iş bulma desteğinin yetersiz kalması

 

FIRSATLAR

TEHDİTLER

 • Bilimsel araştırma ve projelerimize yabancı bilim insanlarının ilgisi İyileştirme çalışmalarında bölüm personeli ve öğrencilerinin istekli olması
 • Bologna Süreci
 • Mezunlarımızın ihtiyaç duyduğu işgücü profilindeki hızlı değişime karşın öğretim programlarımızın güncellenmesindeki yavaşlık.
 • Alt yapısı yeterince hazırlanmadan kamu ve vakıf üniversitelerinde çok sayıda kimya bölümünün açılması
 • Disiplinler arası çalışmaların kısıtlı olması
 • Genç akademisyenlerde gelecek kaygısı olması

 
 


Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara