Laboratuvar Donanımları

• 2D Jel Elektroforez (Amersham Multiphore 2)
• Alev Fotometresi (Jenway PFP7)
• Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (Shimadzu Aa670 Faas)
• Atomik Absorpsiyon Spektrometreleri (Perkin-Elmer AAnalyst 800, AAnalyst 200, AAnalyst 100-HGA-800)
• Atomik Kuvvet Mikroskobu (Nanomagnetics Veeco 5A)
• BioLC (Dionex)
• Biyogüvenlik Kabini (Sınıf II) (ESCO Class II Type A2LA2-4A1)
• Biyolojik Oksijen İhtiyacı Cihazı (BOD, WTW-Oxitop)
• Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (Shimadzu DSC60, Perkin Elmer Diamond DSC)
• Döner Disk Elektrot (Pine101 Instrumental Drive)
• Elektroforez Sistemleri (MBT-BrandS/N641463)
• Elektrokimyasal Analiz Sistemi (CHInstruments660B-C,608B, 700B, 400 Series; Autolab GGSTAT100; PAR System 173, 273)
• Elektrokimyasal Kuvars Mikro Terazi (CHInstruments 400 Series)
• FPLC (Amersham Biosciences, AKTA FPLC)
• FT-IR Spektrofotometresi (Perkin Elmer SpctrumOne, Nicolet 520)
• Gama Kaynağı (Nordion Gammacell 220Co-60)
• GC/MS-MS(Varian2100, SHIMADZUQP5050A, Varian2200)
• HPLC (Dionex Ultimate 3000, Agilent DAD Dedektör, Fraksiyon Toplama Ünitesi,Shimadzu LC-10 ADP, Shimadzu LC-20AT)
• HPLC-GPC (Waters Breeze ALC201)
• İyon Kromatografi (Dionex-ICS)
• Kapiler Elektrokromatografi (Prince CEC-760+LIFT Dedektör)
• Polimer Eleme Ünitesi (Thermo Haake Reomix)
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı Cihazı (COD, WTW- Oxitop)
• Kuvars Kristal Mikro Terazi (QCM) (MAXTEK)
• Liyofilizator (Christ Alpha LD 1-2 plus)
• Luminesans Spektrometresi (Perkin Elmer LS 55)
• MALDI-MS (Applied Biosystems)
• Manyetik Duyarlılık Terazisi (Sherwood Scientific)
• Işık Saçılma Spektrometresi (Brookhaven)
• Morötesi Çapraz Bağlayıcı UVP CL1000
• NanoLC (Dionex Ultimate 3000)
• NMR Spectrometresi Bruker (2 ́ 300, 400 MHz)
• Optik Mikroskoplar (Olympus B202 ve James Swift)
• Ozon Jeneratörü OPAL-OGN 20
• Pozitron Yokolma Ömrü Spektroskopisi (Ortec PALS)
• Puls NMR Spektrometresi (Bruker mq 20 Minispec)
• Radyo Frekanslı Plazma Destekli Kimyasal Buhar Çöktürücü (Vakuum Praha)
• Reometre (Thermo Mars)
• Santrifüj cihazları (MSF Mistral 2000, Ependorf, Heraeus Biofuge 13R, Allegra-64R)
• Spektrofluorimetre (ShimadzuRF-5301PC, Hitachi F-4500)
• Sun Fire x4200 M2X64 (1adet), Sun Fire x2100 M2x64 (7Adet) Sunucular
• Sun Ultra 20M2 (3 Adet), SunUltra 24M2 (2 Adet) İş İstasyonları
• Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) (Düşük Gerilim Elektron Mikroskobu, LVEM5)
• Temas Açısı Ölçüm Sistemi (KrüssDSA100)
• Termogravimetrik Analiz Cihazı (Shimadzu DTG-60, Perkin Elmer Pyris TGA)
• UV-Visible Spektrofotometreler (ShimadzuUV-1601, Shimadzu UV Mini 1240, Novaspec II Shimadzu, UV-1700)
• Viskozimetreler (BrookfieldRV-DVII, Brookfield Coneand Plate)
• Yatay Jel Elektroforez (HE33, Amersham)
• Yüzey Analizör (Quanta Chrome Quadrasorb Çok Hücreli Otomatik Yüzey Alanı ve Gözenek Boyutu Analizi Cihazı)
• Yüzey Plazmon Rezonans Sistemi (SPR) (GenOptics SPRi-Lab)


Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara