Personel
Abdulkerim Karabakan
Anorganik Kimya Ana Bilim Dalı
kerimk@hacettepe.edu.tr
Genel Bilgiler
Unvan: Prof. Dr.
Doğum Günü: 18.12.1962
Doğum Yeri: Erzurum / Karayazı
Yabancı Dil: İngilizce
Adres

Hacettepe Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Anorganik Kimya Anabilim Dalı, 06800, Beytepe, Ankara

Akademik Geçmiş

Education

Graduate :   Müh. Fak. Kimya Bölümü, Hacettepe üniv. Ankara, 1985
B.Sc :  Kimya Bölümü, Hacettepe üniv. Ankara, 1988
Ph.D: Kimya bölümü, Hacettepe Üniv. Ankara, 1994
Assist. Prof.Dr :  Kimya Bölümü, Hacettepe üniv. Ankara, 1997
Assoc. Prof.Dr. :    Kimya Bölümü, Hacettepe üniv. Ankara, 2002

Experience

2005-       Kimya Bölüm, Başkan Yardımciliği ve Bölüm Kurulu Üyeliği.
2005-       Fen Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakulte Kurulu Üyeliği.
2007-       Fen Fakültesi Dekan Yardımcısı

Ödüller

1994     Hacettepe Üniversitesi, Bilim Teşvik ve Bilim Başarı Ödülü.

Araştırma Alanları

1. Bitümlü Şist Kimyası.
2. Kömür Kimyasi.
3. Heterojen Kataliz
4. Zeolitlerin modifikasyonu ve katalitik özelliklerinin incelenmesi
5. Ağır metallerin uzaklaştırılması ve Protein Adsorpsiyon matrikslerinin hazırlanması.

Yayınlar

YAYINLAR

1. Murat Akgül, Abdülkerim Karabakan (2011) "Promoted Dye Adsorption Performance Over Desilicated Natural Zeolite" Microporous and Mesoporous Materials, 145:157.

2. Murat Akgül, Abdülkerim Karabakan (2010) "Selective Synthesis of Monoolein with Clinoptilolite" Microporous and Mesoporous Materials, 131:238.

KİTAP BÖLÜMÜ(İngilizce)

Bora Garipcan, Rıdvan Say, Abdulkerim karabakan, Süleyman Patir and Adil Denizli, N- Methacryloyl-(L)- Glutamic Acid Incorporated Porous Poly(2- Hydroxyethyl metacrylate) Beads For Hg2+ Removal., 2006, Advanced in chemistry Research, volume 1,  Chapter 7.

 

YAYİN LİSTESİ

 

1. Yuda Yürüm and abdulkerim Karabakan, Recovery of organic Material by Supercritical Toluene From Turkish Göynük Oil Shale  1. Identification of the Minerals and their Effect on The recovery of Organic Material, Fuel Science and tech. Int’L., 8,1,51-76,1990.

2. Yuda Yürüm and abdulkerim Karabakan, Recovery of organic Material by Supercritical Toluene From Turkish Göynük Oil Shale, 2. Kinetic Comparison With US Western Reference Oil Shale., Fuel Science and tech. Int’L., 9(2) 159-174,1990.

3.  Yuda Yürüm, Abdulkerim karabakan, murat azık, and Ali Tuncel, Interactionsof the Kerogen and mineral matrix of Göynük Oil shale in Air Atmosphere, Thermochemica Acta., 157,193-201,1990.

4. Yuda Yürüm, Abdulkerim Karabakan, and Nurşen Altuntaş, Effect of Heating Rateon the Gless Transition Temperature of Zonguldak Bituminous Coal., Energy and Fuels, 5, 701-703,1991.

5.  Abdulkerim Karabakan and yuda Yürüm, Effect of The Mineral matrix in The Reactions of Oil Shale; 1. Pyrolysis Reactions of Turkish Göynük and US Green River Oil Shales, Fuel, 77(12), 1303-1309, 1998.

6.  A. Karabakan and Y. Yürüm, Effect of The Mineral matrix in The Reactions of Oil Shale; Part 2. Oxidation Reactions of the Turkish Göynük and US Green River Oil Shales, Fuel, 79,785-792, 2000.

7.  Karabulut, S., Karabakan, A., Denizli, A., and Yürüm, Y., Batch removal of Copper(II) and Zinc(II) From aqueous Solutions With Low- rank Turkish coals, separation and purificationTech., 18, 177-184, 2000.

8. Solmaz Karabulut, Abdulkerim karabakan, adil denizli and Yuda yürüm, Cadmium(II) and mercury(II) Removal From Aquatic Solutions With Low-rank Turkish Coals., Separation Science and Tech., 36(16), 3657-3671,2001.

9.  A. Denizli, R. Say, B. Garipcan, S. Emir, A. Karabakan, and S. Patir, Metal-Complexing Ligand Methacryloamidocysteine Contining Polymer beads For Cd(II) Removal, Separation and Purification Tech.  2002.

10. Lokman Uzun, Ali kara, Nalan tuzmen, abdulkerim karabakan, Necati Beşirli, and Adil denizli,  Synthesis and Characterization of Poly(ethylene glycoldimethacrylate- 1- viniyl- 1,2,4-triazole) Copolymer beads for Heavy Metal removal., Journal of Applied Plymer science, 102,4276-4283-2006.

11. Adil denizli, Bora garipcan, Abdulkerim karabakan, and Adil denizli, Synthesis and Characterization of poly( Hydroxyethyl methacrylate-N- methacryloyl-(L)- glutamic acid) Copolymer Beads Foe removal of lead Ions., Material Sciemce and engineering C, 25, 448-454,2005.

12.  Murat akgül, Abdulkerim Karabakan, Orhan acar, and Yuda yürüm, Removal of Silver(I) From Aqueous solutions With Clinoptilolite, Microporous and Mesoporous Materials., 94, 99-104, 2006.

13.  Murat akgül, abdulkerim karabakan, and Yuda yürüm, Decarboxylation of Beypazarı lignite by The catalytic Effect of Cr3+ and Fe3+ Ions, Energy Sources, 27, 1193-1202,2005.

14.  Serap Şenel, Ali kara, Abdulkerim Karabakan, and adil Denizli, Alanine Containing Porous Beads For mrcury Removal from Artificial solutions, Journal of Applied Plymer science, 100, 1222-1228,2006.

15.   Abdulkerim karabakan, Solmaz karabulut, Adil denizli, and yuda Yürüm, Removal of Silver(I) From Aqueous Solutions With Low-rank Turkish Coals, Adsorption Science and Tech., 22(2), 135-144, 2004.

16. Karabakan, A., Topal, Ö., Öztaş,N. A., Removal of fe(III) Ion From aqueous Solutions by Adsorptionon Raw and Treated Clinoptilolite Samples.,  Microporous and Mesoporous Materials, ( Kabul edilmiştir).

 

 

KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

A. ULUSLAR ARASI,

17. Abdulkerim karabakan and yuda Yürüm, Effect of The Air diffusion in The oxidation Reactions of Turkish Göynük and U. S. Western Reference Oil Shales, International Symposium on advanced in oil Field Chemistry, 220th National meeting, American Chemical Society, Washington, D. C., August 20-25, 2000.

 

18. Y. Yürüm and A. Karabakan, Effect of the mineral matrix on te extractability of the Kerogen of a Turkish oil Shale, Symposium on advanced in Oil Shale Technology Presented Before The Division of fuel chemistry, Geochemistry and Petroleum chemistry, INC., American Chemical Society, Denver meeting, april5-10,1987.

 

19.  M. Akgül, A. Karabakan and Y. Yürüm, Adsorption of Cr and Fe Ions on Beypazarı Lignite and their Effect on decarboxylation, American Chemical Sciety, Boston Meeting, İn August, 2002.

20. S. Özvatan, S. Karabulut, M. Akgül, A. Karabakan and Y. Yürüm, Decarboxylation of turkish Lignites by the catalytic Effect Cr3+, Fe3+, Cu2+,  Zn2+, and Ag1+ Ions,Gordon Research Conference on hydrocarbon Resources, Venture California, January 12-17, 2003.

 

ULUSAL BİLDİRİLER,

21. Karabakan A., Yürüm, Y., Göynük Bitümlü şistinin Süperkritik Toluen Ekstraksiyonunda mineral matriksin etkisi, IV. Kimya ve Kimya  Mühendisliği Semposyumu, Kimya-87, Cilt I, 616-617, 10-12  Haziran 1987, Fırat Üniv. Elazığ.

 22.  Karabakan, A., Yürüm, Y., Göynük bitümlü Şistinin Süperkritik Toluen Ekstraksiyonunda Organik madde Dönüşümünün Zaman ve sıcaklıkla değişimi, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği semp., Kimya-88, 21-23 Eylül 1988, Hacettepe Üniv. Ankara.

23. Yürüm, Y., Tuncel, A., karabakan, A., Azık, M., Göynük bitümlü şistinde Hava ortamında Kerojen-mineral madde Etkileşimi, V. Kimya ve Kimya Mühendisliği semp., Kimya-88, 21-23 Eylül 1988, Hacettepe Üniv. Ankara.

24.  Karabakan, A., Yürüm, Y., Göynük ve Gren River Bitümlü Şistlerinin Oksidasyon Kinetiği, Kimya93, Kimya ve kimya Müh. Semposyumu, 20-23 Eylül, 1993, KTÜ., Trabzon.

25. Karabakan, A., Altuntaş, N., Yürüm, Y., Orijinal ve Özütlenmiş Zonguldak Taş Kömürlerinin camsı geçiş Sıcaklığının ısıtma Hızı ile değişimi., Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu, Kimya-91, 2-5 Nisan 1991, DAÜ., Gazimagusa, KKTC.

26. Karabakan, A., Yürüm, Y., Göynük Bitümlü Şisti Kerojeninin Azot atmosferindeki Pirolizi,  Kimya ve Kimya Müh. Sempozyumu, Kimya-91, 2-5 Nisan 1991, DAÜ., Gazimagusa, KKTC.

27. karabakan, A., Yürüm, Y.,  Düşük Kaliteli Kömürlerdeki Hümik Asitlerin Bazik ortamda özütlenmesi ve özelliklerinin incelenmesi., XI. Kimya kongresi, Kimya-97,16-20 haziran 1997, Yüzüncüyıl Üniv., VAN.

28.  Karabakan, A., Yürüm, Y.,  Göynük ve Gren River Bitümlü Şistlerinin Oksidasyon Reaksiyonlarında fonksiyonel gruplardaki  Değişimin FTIR- Eğri Deconvolusyon tekniği ile İncelenmesi, XI. Kimya kongresi, Kimya-97,16-20 haziran 1997, Yüzüncüyıl Üniv., VAN.

29. Karabulut, S., Karabakan, A., Denizli, A., ve Yürüm, Y., Düşük Kaliteli Türk Linyitleri ile Sulu Çözelti Ortamında Cu2+/Zn2+ İyonlarının Uzaklaştırılması, I. Ulusal Kromatografi kongresi, 16-18 Haziran 1999, Kırıkkale Üniv. KIRIKKALE.

30.  Karabulut, S., Karabakan, A., Denizli, A., Yürüm, Y., Metal Yüklenmiş Kömürlerin Protein Adsorpsiyon  performanslarının belirlenmesi, II. Ulusal Kromatografi kongresi, 6-8 Haziran 2001, Kırıkkale Üniv. KIRIKKALE.

 

31.  Çar, M., Karabakan, A., Denizli, A., Demineralize Düşük Kaliteli Türk Linyitleri ile Klorofenollerin Adsorpsiyonunun  Kesikli sistemde incelenmesi, II. Ulusal Kromatografi kongresi, 6-8 Haziran 1999, Kırıkkale Üniv. KIRIKKALE.

32.  Solmaz Karabulut, Abdulkerim  Karabakan, Adil denizli ve Yuda Yürüm, Beypazarı Linyiti ile sulu Çözeltilerden Ag(I) İyonlarının uzaklaştırılması ve Adsorpsiyon İzotermlerinin İncelenmesi, V. Ulusal Kromatografi Kongresi, 30 Haziran- 2Temmuz- 2004, Anadolu Üniversitesi, ESKİŞEHİR.

33.  Abdulkerim Karabakan, AKTİF KARBON, Vazgeçilmez Kolon Dolgu Maddesi( Davetli Konuşmacı), III: Ulusal Kromatografi Kongresi, 19-21 Haziran 2002, Süleyman Demirel Üniv., İSPARTA.

34.  Abdulkerim karabakan, Moleküler Elek Sistemler( Davetli Konuşmacı), IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 17-19 Eylül 2003, Hacettepe Üniv., ANKARA.

35. Murat Akgül, Abdulkerim Karabakan, Doğal Zeolit Klinoptilolit’e BSA Adsorpsiyonu, VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 28-30 Haziran 2006, Dokuz Eylül Üniv., İzmir.

36. Murat Akgül, Abdulkerim Karabakan, Doğal Zeolit Klinoptilolit ile Hazırlanan Katalizörlerin Esterleşme Reaksiyonlarında Kullanılabilirliğinin Araştırılması, Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007, Çukurova Üniv. Adana.

Kongreler

1. M. Akgül, İ. Akdoğan ve A. Karabakan, "Doğal zeolit, klinoptilolit, kullanımı ile seçimli olarak monoolein sentezi" (Poster), III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.

2. M. Akgül, B. Özyağcı ve A. Karabakan, "Fe (III) ve Cr (III) yüklü doğal zeolitlerin alfapinen izomerleşme reaksiyonunda kullanılması" (sözlü Sunum), III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 19-22 Mayıs 2011, Çanakkale.

3. M. Akgül, A. Karabakan, "Doğal zeolit klinoptilolit ile hazırlanan katalizörlerin esterleşme reaksiyonlarında kullanılabilirliğinin araştırılması" (Sözlü Sunum) I. Anorganik Kimya Günleri, 20-23 Nisan 2007, Adana.

Komiteler

BİLİM KURULU ÜYELLİKLERİ,

1. IV. Ulusal Kromatografi Kongresi, 17-17 Eylül 2003, Hacettepe Üniv.
2. II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 7-10 Haziran 2006, Karaelmas Üniv.
3. VI. Ulusal Kromatografi Kongresi, 28-30 Haziran 2006, Dokuz Eylül Üniv.
4.  III. Ulusal Kromatografi Kongresi, 19-21 Haziran 2002, Süleyman Demirel Üniversitesi, İsparta.


Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara