Personel
Erhan Karaca
Analitik Kimya Ana Bilim Dalı
erhankaraca@hacettepe.edu.tr
Genel Bilgiler
Unvan: Öğr. Gör. Dr.
Faks: +90 312 299 2163
Doğum Yeri: Çankırı
Yabancı Dil: İngilizce
Adres

 Hacettepe Üniversitesi, Kimya Bölümü, Beytepe Kampüsü, 06800, Ankara, Türkiye

Akademik Geçmiş
Doktora, Fen Bilimleri, Kimya Anabilimdalı, Hacettepe Üniversitesi, 02.08.2013- 01.07.2019
Y.Lisans, Fen Bilimleri, Kimya Anabilimdalı, Hacettepe Üniversitesi, 19.07.2011- 31.07.2013
Lisans, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü (İng.), Hacettepe Üniversitesi, 04.09.2006-13.06.2011
Lisans, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü Anadolu Üniversitesi, 30.10.2009-03.06.2013
 
Ödüller

 Tübitak 2211-A Yurt İçi Doktora Bursu, 2013-2018

Başbakanlık Bursu, Lisans, 2006-2011

Araştırma Alanları

 Süperkapasitörler ve uygulamaları, İletken Polimerler, Karakterizasyon çalışmaları, Korozyon çalışmaları, İnce Kesit ve Mikroskopi Analizi için Numune Hazırlama

Yayınlar

 1. Karaca E., Gokcen, D., Pekmez N.Ö., Pekmez K., Electrochemical synthesis of PPy composites with nanostructured MnOx, CoOx, NiOx, and FeOx in acetonitrile for supercapacitor applications, International Journal of Energy Research, under review.

2. Karaca E., Gokcen, D., Pekmez N.Ö., Pekmez K., Electrochemical synthesis of PPy composites with nanostructured MnOx, CoOx, NiOx, and FeOx in acetonitrile for supercapacitor applications, Electrochimica Acta, 305, 502-513, 2019
3. Teker M.Ş., Karaca E., Pekmez N.Ö., Tamer U., Pekmez K., An Enzyme‐free H2O2 Sensor Based on Poly(2‐Aminophenylbenzimidazole)/Gold Nanoparticles Coated Pencil Graphite Electrode, Electroanalysis, 31 (1): 75-82, 2019
4. Gokcen, D., Sentürk O., Karaca E., Pekmez N.Ö., Pekmez K., Memristive behavior of TiOx obtained via Pb (II)-assisted anodic oxidation process, Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 1-11, 2019
5. Karaca E., Gokcen, D., Pekmez N.Ö., Pekmez K., One-step electrosynthesis of polypyrrole/PbOx composite in acetonitrile as supercapacitor electrode material, Synthetic Metals, 247: 255-267, 2019
6. Karaca E., Pekmez N.Ö., Pekmez K., Electrosynthesis of polypyrrole-vanadium oxide composites on graphite electrode in acetonitrile in the presence of carboxymethyl cellulose for electrochemical supercapacitors, Electrochimica Acta, 273: 379-391, 2018
7. Karaca E., Can H.K., Bozkaya U., Pekmez NO., "Charge Transfer Complex of p-aminodiphenyldiamine with Maleic Anhydride: spectroscopic, electrochemical and physical properties" ChemPhysChem, 4;17(13):2056-65, 2016.
8. Karaca E., Pekmez N.Ö., Pekmez K., Galvanostatic deposition of polypyrrole in the presence of tartaric acid for electrochemical supercapacitor, Electrochimica Acta, 147: 545-556, 2014.
Kongreler

 ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA (Proceedings) BASILAN POSTER BİLDİRİLER

1. E.Karaca, Z. Ertekin, M. Ugur, N. Ö. Pekmez, K. Pekmez, "Characterization of Magnéli phase titanium suboxides thin films prepared by electrodeposition technique", International Materials Science and Nanotechology For Next Generation conference (MSNG2018), Cappadocia, 4-8 October 2018.
2. E.Karaca, Z. Ertekin, M. Ugur, N. Ö. Pekmez, K. Pekmez, "Impedance Spectroscopy Characterisation of Titanium Sub-oxide Films on Different Electrode Materials", International Materials Science and Nanotechology For Next Generation conference (MSNG2018), Cappadocia, 4-8 October 2018.
3. D. Özge Çolak, E.Karaca, M. Ugur, K. Pekmez, N. Ö. Pekmez, "Corrosion Inhibition of Copper and Brass Alloy in 1% NaCl and 3% HCl Solutions by Bis- Benzimidazole", XV Internation Corrosion Symposium (KORSEM’18), Hatay, 26 September 2018.
3. Karaca E., Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., Galvanostatic deposition of polypyrrole on pencil graphite electrode in the presence of vanadyl tetrafluoroborate and Triton-x100 for electrochemical supercapacitor, 5th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors, Jena, Germany, 10-14 July 2017.
4. Karaca E., Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., Electrodeposition of polypyrrole containing manganous ions in acetonitrile solution on pencil graphite electrode for electrochemical supercapacitor, 5th International Symposium on Enhanced Electrochemical Capacitors, Jena, Germany, 10-14 July 2017.
5. Sarıarslan H., Karaca E., Pekmez Özçiçek N., Electropolymerization of Boronic Acid Pyrrole Copolymer on Mild Steel, EuroAnalysis 2015, Bordeaux, France, 6-10 Sept, 2015.
6. Karaca E., Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., Galvanostatic Deposition Of Polypyrrole On Pencil Graphite Electrode In The Presence Of Tartaric Acid For Electrochemical Supercapacitor, Electrochemistry Basic Science and Key Technology for Future Applications, Mainz, Germany, 22–24 Sept 2014.
7. Karaca E, Pekmez Özçiçek N., Alkan E., Karaca E., Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., Corrosion Behavior of Aluminum in Aqueous Acidic Solutions, Electrochemistry Basic Science and Key Technology for Future Applications, Mainz, Germany, 22–24 Sept, 2014
8. Karaca E, Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., ‘‘Electrochemical Synthesis of Supercapacitor Materials Based on Tartaric Acid Doped Polypyrrole in Acetonitrile for Energy Storage’’, When China Meets Turkey: Energy Matters, İstanbul, Dec, 2012.
 
ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN ve BİLDİRİ KİTABINDA (Proceedings) BASILAN SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Karaca E., Gokcen, D., Pekmez N.Ö., Pekmez K, One-step electrosynthesis of polypyrrole/PbOx composite in acetonitrile as supercapacitor electrode material, Electrochemistry Conference 2019, İstanbul, Turkey, September 2019
2. Karaca E, Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., Electrodeposition of polypyrrole containing silver oxide on carbon electrode in acetonitrile for electrochemical supercapacitors, Nevşehir, 6th International Conference on Materials Science and Technology for Next Generations, Turkey, October 2019
3. Karaca E, Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., “The Synthesis and Supercapacitor Applications of Polypyrrole-Nickel Oxide Composite on Carbon Electrode”, VII. Polymer Science & Technology Congress with International Participation, Eskişehir, Turkey, September 2018
4. Karaca E, Pekmez Özçiçek N., Pekmez K., “Galvanostatic Deposition of Polypyrrole-Cobalt Perchlorate on pencil graphite electrode in the presence of graphene for Electrochemical Supercapacitor”, 3rd Emerging 2D Materials & Graphene Conference from Laboratory to Industry 2016, İstanbul, Turkey, October 2016
5. Karaca E., Kaplan Can H., Pekmez Özçiçek N., A New Charge Transfer Complex of p-Aminodiphenyldiamıne with Maleic Anhydride, 10th Aegean Analytical Chemistry Days (AACD2016), Çanakkale, Turkey, 29 Sept 29- 2 Oct, 2016
 
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN SÖZLÜ BİLDİRİLER
1. Kadir PEKMEZ, Nuran ÖZÇİÇEK PEKMEZ, Erhan KARACA, Ahmet ALTINAY, Zeliha ERTEKİN, Hakan SARIARSLAN, “Elektrokimyasal Malzeme Mühendisliğinde Uygulamalar”, ASELSAN 2. Malzeme Teknolojileri Çalıştayı, Ankara, 7-8 November, 2016

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara