Personel
Lokman Uzun
Biyokimya Ana Bilim Dalı
lokman@hacettepe.edu.tr
Genel Bilgiler
Unvan: Prof. Dr.

Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü
06800 Beytepe Ankara